Subdomény

Co ještě se skrývá za ivank.net?

Pod touto doménou se nachází několik dalších subdomén. Některé jsou mnohem zajímavější, rozsáhlejší a více navštěvované, než je tato hlavní doména. Níže je jejich seznam.

Subdoména Obsah
3dtool.ivank.net Jednoduchý prohlížeč a renderer 3D modelů
bigfish.ivank.net Webová hra, napsaná v JavaScriptu + WebGL.
blog.ivank.net Můj blog, psaný v anglickém jazyce.
colafactory.ivank.net Webová hra, napsaná v JavaScriptu + WebGL
connection.ivank.net Webová hra, napsaná v JavaScriptu + WebGL
crazybugs.ivank.net Webová hra, napsaná v JavaScriptu + WebGL
dinohunt.ivank.net Webová hra, napsaná v JavaScriptu + WebGL
flipr.ivank.net Mini nástroj pro tvorbu listovacích webovýck knížek
frog.ivank.net Online hra, vykreslovaná Raytracingem
g.ivank.net On-line nástroj pro kreslení matematických grafů
k3d.ivank.net JS knihovna pro práci s 3D modly
lib.ivank.net JavaScriptová knihovna pro 2D grafiku
moonsters.ivank.net Webová hra, napsaná v JavaScriptu + WebGL
patrikpriesol.ivank.net Blog mého kamaráda
polyk.ivank.net JS knihovna pro práci s mnohoúhleníky
renderer.ivank.net SmallPT přepsané do JS
tinymonsters.ivank.net Webová hra, napsaná v JavaScriptu + WebGL
tweener.ivank.net Tweener - malá JS knihovna pro plynule animace