Kochova křivka

Jedna z mých flash prací

Klíčová slova: Koch curve generator kochovy křivky AS3

Generátor Kochovy křivky, 1 až 7 iterací.